Latest news

Wyniki konkursów na stanowiska samodzielnego referenta technicznego - 1/2014

Wyniki konkursu >>> POBIERZ <<<

Wyniki konkursów na stanowiska samodzielnego referenta technicznego

Wyniki konkursu >>> POBIERZ <<<

V seminarium sprawozdawcze

W dniach 5-6.02.2013 r. odbyło się V seminarium sprawozdawcze, na którym kierownicy grup tematycznych przedstawili najważniejsze osiągnięcia naukowe w 2012 roku. Oprócz Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum realizującego zadanie badawcze nr 1 gościliśmy koordynatora programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pana Gerarda Lipińskiego. Dodatkowo w trakcie seminarium odbyła się sesja tematyczna, na której przedstawiciele firmy Hitachi zaprezentowali ofertę dotyczącą bloków dużych mocy. Seminarium odbyło się w Centrum Edukacyjno - Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Poniżej szczegółowy plan seminarium.

>>> SZCZEGÓŁOWY PLAN V SEMINARIUM <<<

Komisja konkursowa

W związku z ogłoszonymi konkursami na samodzielnych referentów technicznych Kierownik Zadania Badawczego nr 1 powołuje komisję konkursową w składzie:

1. Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak - przewodniczący

2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin

3. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz prof. nzw. w Pol. Śl.

Zarządzenie Kierownika Zadania Badawczego nr 1

IV seminarium sprawozdawcze

W dniach 3-6.07.2012 r. odbyło się IV seminarium sprawozdawcze, na którym odebrano prace realizowane pomiędzy 1.05.2011 a 30.04.2012. Podczas seminarium zaprezentowano uzyskane wyniki badań, jak również po raz pierwszy obyła się sesja tematyczna poświęcona nowoczesnym, magnetycznym metodom diagnostycznym, na którą zaproszono wielu gości. Poniżej przedstawiamy program seminarium.

>>> PROGRAM SEMINARIUM <<<

Instalacji pilotowa aminowego usuwania dwutlenku węgla ze spalin już pracuje

– Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała w wyniku ścisłego współdziałania kadry inżynieryjnej TAURONA i Instytutu. Ten twórczy efekt współpracy jest ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych i wytycza kierunki dla ich dalszego rozwoju – Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Instalacja pilotowa aminowego usuwania CO2 ze spalin rozpoczęła swoją działalność w Tauron Wytwarzanie - oddziale Elektrowni Łaziska w dniu 25 kwietnia. Uroczystego uruchomienia w obecności zaproszonych gości i mediów dokonali Dariusz Lubera – Prezes TAURON Polska Energia S.A., Stanisław Tokarski – prezes TAURON Wytwarzanie SA. oraz Marek Ściążko – Dyrektor ICHPW.

Read more:

Jubileusz prof. Chmielniaka

Jubileusz 45 lecia pracy naukowej  Prof. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK czł. koresp. PAN, m. dr h. c.

W dniu 2 lipca 2012 r w hotelu  Elbrus w Szczyrku odbyło się uroczyste seminarium  pt. Stan obecny i perspektywy badań naukowych w energetyce poświęcone 45 leciu pracy naukowej Prof. zw. dr hab. inż.  Tadeusza Chmielniaka czł. koresp. PAN, m. dr h. c. W uroczystości  uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni z JM  Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem, przedstawiciele uczelni technicznych, PAN, instytutów badawczych i placówek naukowych a także  przedstawiciele koncernów energetycznych, elektrowni, firm i przedsiębiorstw branży energetycznej .

 

Read more:

joomla template 1.6