Latest news

Instalacji pilotowa aminowego usuwania dwutlenku węgla ze spalin już pracuje

– Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała w wyniku ścisłego współdziałania kadry inżynieryjnej TAURONA i Instytutu. Ten twórczy efekt współpracy jest ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych i wytycza kierunki dla ich dalszego rozwoju – Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Instalacja pilotowa aminowego usuwania CO2 ze spalin rozpoczęła swoją działalność w Tauron Wytwarzanie - oddziale Elektrowni Łaziska w dniu 25 kwietnia. Uroczystego uruchomienia w obecności zaproszonych gości i mediów dokonali Dariusz Lubera – Prezes TAURON Polska Energia S.A., Stanisław Tokarski – prezes TAURON Wytwarzanie SA. oraz Marek Ściążko – Dyrektor ICHPW.

 

Instalacja powstała w ramach realizacji zadania badawczego pn. „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”. Zadanie realizowane jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” i zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koszty zbudowania instalacji pilotowej zostały pokryte ze środków Grupy TAURON.

To pierwsze w Polsce zastosowanie tej technologii w funkcjonującej elektrowni. Liczymy, że efekty badań pozwolą na minimalizację wpływu działania instalacji na efektywność bloków energetycznych i przyczynią się do obniżenia wskaźników emisyjności jednostek wytwórczych w Grupie – powiedział w trakcie otwarcia Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Badania pilotowe są jednym z głównych działań zadania badawczego nr 1. programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania Energii”. Celem badań prowadzonych na instalacji pilotowej jest potwierdzenie możliwości zastosowania metody aminowej w procesie usuwania CO2 z rzeczywistych spalin pochodzących z kotłów węglowych oraz określenie wpływu podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu wychwytu oraz efektywność energetyczną bloku wyposażonego w układ wychwytu CO2.

Skala instalacji pilotowej – pobór spalin 200 m3n/h (zawierających ok. 13% obj. CO2) z klasycznego bloku węglowego pozwala na usunięcie CO2 w ilości ok. 50 kg/h, co daje ok. 1,2 tony wydzielanego dwutlenku węgla na dobę.

Uruchomienie instalacji pilotowej i przystąpienie do badań na instalacji pilotowej to naturalny ciąg rozwoju kompetencji ICHPW w obszarze metod wychwytu CO2. Zespół ICHPW przystąpił do testów przemysłowych technologii wychwytu CO2 z bagażem doświadczeń uzyskanych podczas badań na własnych instalacjach laboratoryjnych i półtechnicznych. W 2012 roku zespół przeprowadził pierwsze w Polsce testy usuwania CO2 ze spalin w skali 100 m3n/h, wykorzystując metodę absorpcji aminowej. Uzyskane sprawności usuwania CO2 w tych testach osiągały wartość około 90%. Na początku bieżącego roku aktywność Instytutu w dziedzinie technologii CCS została doceniona przez środowisko przemysłu chemicznego poprzez przyznanie nagrody GRAND PRIX Targów EXPOCHEM 2013 w dziedzinie technologii.

Kilka zdjęć znajduje się w naszej galerii.

żródło: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

joomla template 1.6