Cele

W najbliższym 30 leciu kondensacyjne bloki węglowe pozostaną w Polsce głównymi technologiami wytwarzania elektryczności. Ich efektywność (sprawność wytwarzania, dyspozycyjność i niezawodność, elastyczność eksploatacji) będzie miała decydujące znaczenie dla sprostania wymaganiom UE w zakresie dekarbonizacji procesów wytwarzania energii.

Wzrost sprawności jest głównym źródłem zmniejszenia emisji (w tym CO2) i oszczędności paliw. Dalsza eliminacja emisji CO2 może zostać osiągnięta przez jego wychwyt ze spalin. Obecnie proponowane technologie usuwania CO2 są energochłonne, co w efekcie prowadzi do istotnego zmniejszenia sprawności netto generacji elektryczności. Doskonalenie technologii wychwytu i poszukiwanie optymalnych sposobów ich integracji z obiegiem cieplnym warunkuje dalszy rozwój zeroemisyjnych bloków węglowych.

Pożądana ewolucja technologiczna bloku kondensacyjnego w kierunku technologii zeroemisyjnej przez wzrost sprawności i wychwyt dwutlenku węgla ze spalin wymaga rozwiązania wielu problemów o charakterze systemowym, technologiczno – konstrukcyjnym i ekologicznym. Osiągnięcie sformułowanych w projekcie celów:

  • Opracowanie i weryfikacja nowych koncepcji wzrostu sprawności obiegu siłowni kondensacyjnych (w tym o najwyższych ultranadkrytycznych parametrach pary),
  • Opracowanie i sprawdzenie w skali pilotowej procesów wychwytu CO2 ze spalin,
  • Znalezienie rozwiązań technologicznych dla redukcji strat sprawności spowodowanych usuwaniem CO2 ze spalin,

istotnie przyśpieszy i ułatwi wprowadzenie do polskiego systemu wytwarzania elektryczności prawie zeroemisyjnego bloku węglowego o wysokiej sprawności.

Cele te są spójne z Polityką energetyczną UE oraz Polityką Energetyczną Polski do 2030. Mieszczą się one w obszarze fundamentalnych zadań stawianych przed energetyką paliw organicznych, do których należą:

  • Wzrost sprawności procesów konwersji energii paliw w końcowe postacie energii,
  • Optymalne wykorzystanie zasobów paliw,
  • Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego.
joomla template 1.6